U.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BÖLÜMÜ

UZAKTAN ALGILAMA & COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ MERKEZİ

     
 

PROJELER (BİTİŞ TARİHİ)

 

 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Bursa 2020 Yılı Nazım Planı ve Kararlarının Oluşturulması. (1997)
     
Bursa Ovası Yanlış Arazi Kullanımı, Tarım Topraklarının Sanayi ve Yerleşim İle Yok Olması ve Yıllara Göre Artış Oranları Analizleri. (1997)
     
Bursa Uludağ Milli Parkı ve Çevresinde Yıllara Göre Artan Kaçak Yapılaşma ve Yol Açtığı Orman Tahribatı. (1998)
     
U.Ü. Yerleşkesi Topraklarının Detaylı Toprak Harita ve Raporlarının Oluşturulması. (2001)
     
U.Ü. Yerleşkesi Topraklarının Haritalanması ve Arazi Kullanım Durumunun Belirlenmesi. (2001)
     
U.Ü. Yerleşkesi Topraklarının Arazi Kullanma Yeteneği Sınıflaması ve Haritalarının Oluşturulması. (2001)
     
U.Ü. Yerleşkesi Topraklarının Sulu Tarıma Uygunluk Sınıflama Haritalarının Oluşturulması. (2001)
     
UA ve CBS Teknikleri Kullanarak Uluabat Gölü Ramsar Alanı ve Mustafakemalpaşa Nehri Havzasının Araştırılması. Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD) ve Çevre Bakanlığı'nın Uluabat Gölü Yönetim Planlarının Oluşturulması. (2000)
     
DEM Kullanarak Karacabey-Ariz ve Doğla (Bursa) Tarım Alanlarında Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Çalışmaları. (2002)
      
Uluabat Gölü Ramsar Sınırı İçinde Kalan Doğa Koruma Bölgesinin Arazi Kullanım Durumu ve Uluabat Gölü Doğal Nilüfer Yataklarının Belirlenmesi ve Haritalaması. (2002)
      
U.Ü. Yerleşkesi ve U.Ü. Zirat Fakültesi Uygulama ve Araştırma Çiftliği Güncel Arazi Kullanım Haritalarının Oluşturulması ve Yönetimi. (2004)
     
Çok Yıllı Uydu Verileri Kullanarak Bursa Bölgesi Allüviyal Havzalarında Kentsel Gelişimin ve Etkilerinin Belirlenmesi. (2004)
     
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistem Teknikleri Kullanarak Mustakemalpaşa Çayı Havzasında Güncel Arazi Kullanım/Örtüsü ve Potansiyel Erozyon Riskinin Belirlenmesi. (proje devam ediyor)
     
 
     
     
     
[ ANA SAYFA ] [ UZAKTAN ALGILAMA ] [COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ] [UYDULAR ] [ LABORATUVAR ]
[ ARAŞTIRMA OLANAKLARI ] [ PROJELER ] [ TEZLER ] [ UYDU GÖRÜNTÜLERİ ]
[ LİNKLER ] [ İLETİŞİM ]