U.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BÖLÜMÜ

UZAKTAN ALGILAMA & COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ MERKEZİ

 

               U.Ü. Ziraat Fakültesi Uzaktan Algılama (UA) ve Cografi Blgi Sistemleri (CBS) merkezi 1995 yılında Bursa Ticaret Borsası ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının katkıları ile Toprak Bölümü bünyesinde faaliyete geçmiştir. O tarihten bu güne kadar yapılan araştırmalar ve projelerle Uzaktan Algılama ve CBS Merkezine aşağıda verilen donanım, yazılım ve uydu görüntüleri kazandırılmıştır.

 
Yazılımlar    : Yoğunlukla kullandığımız yazılımlar ILWIS, ERDAS Imagine Prof., ArcGIS Lab Kit (ArcInfo), ArcPAD, NetCAD GIS
Donanımlar  : Network ortamında birbirine bağlı beş adet Bilgisayar, AO boyutlu CalComp sayısallaştırıcı, HP 500 Plotter, HP A3 ve A4 renkli yazıcılar, 12000Sp Tarayıcı, A0 Renkli Tarayıcı, 4 adet Magellan GPS ve aksesuar ile sırt anteni, 2 adet HP cep bilgisayarı, 1 Adet Sokia aynalı stereoskop, 1 adet eco-sounder ünitesi.
Görüntüler  : Merkezimizde 1983 yılından günümüze kadar uzanan bir çok yıla ait Landsat 5 TM ve Landsat 7 ETM, IRS1C LISS, SPOT, SPOT 5, IKONOS tam çerçeve uydu görüntüleri bulunmaktadır.
Harita ve diğer veriler : Çeşitli ölçeklerde basılı ve sayısal Topoğrafik haritalar, Siyah-Beyaz Hava Fotoğrafları, Yükseklik paftaları, Toprak haritaları ve Jeolojik haritalar.
 
BAŞLICA ARAŞTIRMA KONULARI
  • Doğal kaynakların (toprak, su ve orman) izlenmesi, nitelik ve niceliklerinin belirlenmesi, veri tabanlarının oluşturulması

  • Tarımsal ürünlerin alan ve verim tahminleri

  • Toprak etüd haritalarının ve veri tabanlarının oluşturulması

  • Arazi örtü ve Arazi Kullanım tiplerinin belirlenmesi ve haritalanması

  • Arazilerin kullanım planlaması

  • Erozyon risk haritalarının hazırlanması

  • Toprak, Su ve Çevre kirliliğinin izlenmesi ve yönetimi

  • Büyük göllerin sınır değişimlerinin izlenmesi

  • Tarımsal yönetim

  • Sulak Alanların yönetimi ve izlenmesi.....  gibi konular U.Ü.Z.F. Toprak Bölümü Uzaktan Algılama & CBS Merkezi'nin başlıca araştırma konularını oluşturmaktadır.

 
UZAKTAN ALGILAMA & CBS MERKEZİ'NE ULAŞIM

 

        Uzaktan Algılama ve CBS Merkezi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü C-Blok 3. katta yer almaktadır (yer buldu haritası). Posta adresimiz; Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TOPRAK Bölümü, 16059-Görükle/BURSA

   
     
   

BÜYÜTMEK İÇİN RESME TIKLAYIN

 
       
       
 
[ ANA SAYFA ] [ UZAKTAN ALGILAMA ] [COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ] [UYDULAR ] [ LABORATUVAR ]
[ ARAŞTIRMA OLANAKLARI ] [ PROJELER ] [ TEZLER ] [ UYDU GÖRÜNTÜLERİ ]
[ LİNKLER ] [ İLETİŞİM ]