U.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BÖLÜMÜ
UZAKTAN ALGILAMA & COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ MERKEZİ

 

UYDULAR VE ÖZELLİKLERİ

 

 Yoğun Olarak Kullanılan Uydular ve Teknik Özellikleri
 LANDSAT              
 SPOT              
 IRS 1C/D              
 BILSAT              
 TERRA              
 IKONOS              
 QUICKBIRD              
 ORBVIEW              
 ENVISAT              
 EO1              
 DİĞER UYDULAR          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
[ ANA SAYFA ] [ UZAKTAN ALGILAMA ] [COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ] [UYDULAR ] [ LABORATUVAR ]
[ ARAŞTIRMA OLANAKLARI ] [ PROJELER ] [ TEZLER ] [ UYDU GÖRÜNTÜLERİ ]
[ LİNKLER ] [ İLETİŞİM ]
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
TARIM-ÇEVRE AMAÇLI KULLANILAN UYDULARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 

UYDU OPERATÖR YÖRÜNGE TARİHİ SENSÖR ÇÖZÜNÜRLÜK TARAMA GENİŞLİĞİ (km) GÖRÜNTÜLEME SIKLIĞI (gün)
SPEKTRAL (um) UZAYSAL (m) RADYOMETRİK
                 
LANDSAT 1-2-3 NASA - EOSAT 1972-1975-1978 MSS VNIR:0.5-0.6,0.6-0.7,0.7-0.8,0.8-0.11 80 8 bit   18
                 
LANSAT 4-5 NASA - SPACE IMAGING 1982-1984 TM VNIR:0.45-0.52,0.52-0.60,0.63-0.69,0.76-0.90 30 8 bit 183 16
SWIR:1.55-1.75,2.08-2.35
TIR:10.42-12.5 120
                 
LANDSAT 7 NASA 1999 PAN 0.52-0.9 15 8 bit 185 16
ETM VNIR:0.45-0.52,0.52-0.60,0.63-0.69,0.76-0.90 30
SWIR:1.55-1.75,2.08-2.35
TIR:10.42-12.5 (Low-High Gain) 60
                 
SPOT 1-2-3 CNES - SPOT 1986-1990-1993 HRV-PAN 0.51-0.73(S) 10 8 bit 60 1-4(26)
HRV VNIR:0.50-0.59,0.61-0.68,0.79-0.89 20
                 
SPOT 4 CNES - SPOT 1998 HRV-PAN 0.61-0.68(S) 10 8 bit 60 1-4(26)
HRVIR VNIR:0.50-0.59,0.61-0.68,0.79-0.89 20
SWIR:1.58-1.75
VEGETATION 0.43-0.47,0.61-0.68,0.78-0.89,1.58-1.75 1000 4/8 bit 2200 1
                 
SPOT 5 CNES - SPOT 2002 HRS-PAN 0.49-0.69(S) 10 8 bit 120 1-4(26)
HRG-PAN 0.49-0.69(S) 2.5-5 60
HRG VNIR:0.49-0.61,0.61-0.68,0.78-0.89(S) 10
SWIR:1.58-1.75 20
VEGETATION 0.43-0.47,0.61-0.68,0.78-0.89,1.58-1.75 1000 4/8 bit 2250 1
                 
IRS 1C/D ISRO India 1995-1997 PAN 0.5-0.75(S) 5.8 6 bit 70.5 24-25
LISS-III VNIR:0.52-0.59,0.62-0.68,0.77-0.86 23 7 bit 141
SWIR:1.55-1.7 70
WIFS 0.62-0.68,0.77-0.86 188 812
                 
IRS P6 ISRO India 2003 LISS-III VNIR:0.52-0.59,0.62-0.68,0.77-0.86 24 7 bit 140 24
SWIR:1.55-1.70
LISS-IV VNIR:0.52-0.59,0.62-0.68,0.77-0.86 6 24 5
SWIR:1.55-170 PAN(0.62-0.68) 70(PAN)
WIFS VNIR:0.52-0.59,0.62-0.68,0.77-0.86 60 10 bit 740 24
SWIR:1.55-1.70
                 
IKONOS 2 SPACE IMAGING 1999 PAN 0.45-0.90(S) 1 11 bit 11 3.5-5
MULTI VNIR:0.45-0.53,0.52-0.61,0.64-0.72,0.77-0.88(S) 4
                 
ORBVIEW 3 ORBIMAGE 2003 PAN 0.45-0.90(S) 1 11 8 bit <3
MULTI VNIR:0.45-0.52,0.52-0.60,0.62-0.69,0.76-0.9(S) 4
                 
QUICKBIRD 2 DIGITAL GLOBE 2001 PAN 0.445-0.9(S) 0.61-0.73 11 bit 16.5 3.5
MULTI VNIR:0.45-0.52,0.52-0.60,0.63-0.69,0.76-0.89(S) 2.5-2.9
                 
BİLSAT TÜBİTAK - BİLTEN 2003 PAN PAN:0.538-0.700(S) 12 8 bit 25 5(116)
MULTI VISIBLE:0.45-0.52,0.52-0.60,0.63-0.69,NIR:0.77-0.9 26 55 4(52)
                 
ASTER/TERRA METI - NASA 1999 ASTER VNIR:0.52-0.60,0.63-0.69,0.76-0.86(s) 15 8 bit 60 48 (16)
SWIR:1.60-1.70,2.145-2.185-2.225,2.235-2.285,2.295-2.365,2.360-2.430 30 8 bit 60
TIR:8.125-8.475,8.475-8.825,8.925-9.275,10.25-10.95,10.95-11.65 90 12 bit 60
                 
MODIS/TERRA METI - NASA 1999 MODIS 2 spektral band 250 8 bit 2330 1-2
7 spektral band 500
26 spektral band 1000
                 
JERS 1 NASDA 1992 SAR L-HH (1.275 GHz) 18 3 bit 75 44
OPS VNIR:0.52-0.60,0.63-0.69,0.76-0.86(S) 6 bit
SWIR:1.60-1.71,2.01-2.12,2.13-2.25,2.27-2.40
                 
RADARSAT 1 CSA 1995 SAR C-HH, 16 BEAM MODE (S) 8-100   50-500 3-35(24)
                 
RADARSAT 2 CSA - MDA 2006 SAR C-HH,W,HV,VH (S) 3-100   20-500 3-35(24)
                 
              [ SAYFA BAŞI ]
 
 
 
LANDSAT

              Bu  uydu ilk olarak 23 Temmuz 1972 yılında (USA) Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanlığınca fırlatıldı ve daha sonra ERTS (Dünya Kaynakları Teknoloji Uydusu) olarak isimlendirildi. Bu uyduyu takiben bu seri içinde iki uydu daha 21 Şubat 1975 ve 5 Mart 1978 tarihlerinde yörüngeye oturtuldu. Uydular iki ayrı set algılayıcı taşımaktaydı, yüksek çözünürlüklü televizyon görüntüsü oluşturabilen geliştirilmiş vidikon televizyon kamerası; return-beam vidikon (RBV) ve çokbandlı spektral tarayıcıdır; Multi Spectral Scaner (MSS). RBV 3 banda (0.475-0.575mm; 0.58-0.68mm ve 0.69-0.83mm) sahipken, MSS 0.5-0.6 mm, 0.6-0.7mm, 0.7-0.8mm, 0.8-0.11mm dalga boylarını kapsayan dört banda sahiptir. Landsat 1, 2 ve 3’ün kutup doğrultusuna yakın 99.09 derecelik eğimle, güneşle birlikte hareket eden 919 km yükseklikte bir yörüngeye oturtulmuştur. Dünya etrafındaki tam bir turu 103 dk. alır ve ekvatordan geçişi yerel saatle 9:30’dadır. Tekrar devri ise 18 gündür. (18 günde bir aynı yeri algılar) Tarama uzunluğu (bir kerede tarayabildiği uzunluk) 185 km ve tam görüntü büyüklüğü ise 185*185 km2 ’dir. Landsat uydularının ikinci serisi 16 Temmuz 1982 ve 1 Mart 1984 yılında fırlatıldı. Önceki uydularla kıyaslandığında Landsat 4 ve 5 ‘in RBV kamerası taşımadığı fakat bunun yerine daha gelişmiş algılayıcı seti olan geliştirilmiş geometrik çözünürlüklü (30*30 m2) ve termal sıcaklığı ölçen bir band‘da dahil olmak üzere 7 bandlı spektral çözünürlüklü  bir konulu haritalayıcıya; Thematik Mapper'e (TM) sahiptir. Öncekilerde 18 gün olan tekrar devrinin yerine bunlarda 16 gündür. Çok bandlı spektral algılayıcı (MSS) bu uydularda da bulundurulmuştur. 1993 yılında, LANDSAT-6 şansız bir şekilde düştükten sonra LANDSAT-7  geliştirilmiş ve Mart 1999 da fırlatılmıştır. LANDSAT 7 Geliştirilmiş  Thematic Mapper Tarayıcısı taşımaktadır. Standart 7 Band'a ek olarak 15m çözünürlüğe sahip pankromatik band (0.50- 0.90pm) eklenmiştir. Bunlara ek olarak Termal Band'ın çözünürlüğü de 60m'ye indirilmiştir. Aynı zamanda MSS yerine HRMSI taşıyacaktır. Bu cihaz 10m çözünürlüğe sahiptir. İlk 1-4 bandları TM ile aynı spektral aralığa sahip olup stereo görüntüleme özelliğine sahip 5-metrelik pankromatik tarayıcıya da sahiptir. HRMSI 60km görüntüleme alanı (swath width) içerisinde yandaki iki path'i de görüntüleyebilmektedir. Üzerinde bulunan kayıt ünitesi sayesinde alıcı istasyonun olmadığı bölgelerde de görüntü çekebilmektedir. Ancak Landsat serisinin en gelişmişi olan Landsat-7 uydusundan teknik arızalar sebebiyle görüntü sağlanamamaktadır. Daha fazla bilgi için; http://www.eurimage.com/

[ SAYFA BAŞI ]

 
SPOT

               SPOT uydusu Fransız Uzay Merkezi (CNES) tarafından planlanarak Fransa , Belçika ve İsveç tarafından üretildi. İlk kez 22 Şubat 1986 ‘da işlev kazandı. Bu da Landsat uyduları gibi kutup doğrultusuna yakın, güneşle eş zamanlı 98.7 derece eğimli , yer yüzeyinden 832 km yükseklikte bir görüntüye sahiptir. İki farklı modda çalışan yüksek çözünürlüklü iki  görüntüleme cihazına (HRV) sahiptir. Çok bandlı spektral modu (MSm) 20*20 m 2 geometrik çözünürlüklü tayfın yeşil (0.50-0.59 mm), kırmızı (0.61-0.68 mm) ve yakın kızılötesi (0.79-0.89 mm) bölümünü kaplayan 3 banddan oluşur. Pankromatik (siyah- beyaz) modu sadece görünür bölgeyi örten tek band (0.51-0.73 mm) ve 10*10 m2 yüksek geometrik çözünürlüğe sahiptir. Her iki algılayıcı seti birlikte aralarında 3 km’lik örtme bulunan 117 km’ lik tarama genişliğini kapsar. Landsat’la kıyaslandığında SPOT uydusunun geliştirilmiş daha yüksek geometrik çözünürlüğü olduğu kadar, düşey doğrultusunun her iki yanından 27 dereceye kadar dik olmayan görüntüleme olanağına da sahip olaması bazı gelişmiş özellikleridir. Uydunun tekrar döngüsü 26 gün olmasına rağmen dünya yüzeyinin belirli bir alanının, ekvator üzerinde ise uydunun her farklı geçişinde 7, 45 derece enlemi üzerinde ise 11 uygun durumda veri elde etme olanağı vardır. Dik olmayan görüntü olma olasılığı nedeniyle jeomorfoloji, jeoloji ve toprak vs. amaçlı görüntü yorumlamaları için özellikle kullanışlı olan dünya yüzeyinin stereoskopik (üç boyutlu) görüntülerini alabilir. Daha fazla bilgi için; http://www.spotimage.fr

[ SAYFA BAŞI ]

   
IRS 1C

                Hint uzaktan algılama uydusu (IRS-1C) 28 Aralık 1995'te Rus mekiği ile başarılı bir şekilde kutupsal yörüngeye oturtulmuştur. Ocak 1996'da ilk görüntüler alınmaya başlanmıştır. Serinin ikinci uydusu da 29 Aralık 1997'de kutupsal yörüngeye başarılı bir şekilde oturtulmuş olup 1997'nin Ekim'inde görüntü vermeye başlamıştır. IRS-1C dairesel, güneş uyumlu, kutuplara yakın yörüngede 98,69 derecelik bir eğimle ve 817 km'lik bir yükseklikte yeryüzünü hemen hemen sabit bir ışık altında görüntüleme yapacak şekilde yörüngeye oturtulmuştur. Günde 14 dönüşüm yapmaktadır. Dünya etrafındaki bir dönümü 101.35 dakika sürmektedir. Yeryüzü üzerinde aynı noktadan 24 günde bir geçer. IRS-1C ve 1D'nin birbirinden biraz farklı yörüngeleri vardır. Sistematik veri algılamalarında PAN algılayıcısı +2 derece veya -2 derece olarak eğimlidir. Bu tip ayarlar tüm alanın 2 çevrimde (2*24/25 gün) tam olarak algılanmasını garantiler. WiFS algılayıcısının geniş alanı kapsaması nedeni ile birbirine bitişik iki WiFS görüntüsü %85 bindirme yapar. Daha fazla bilgi için; http://www.euromap.de

   [ SAYFA BAŞI ]

BİLSAT

                  İlk Türk yer gözlem uydusu BİLSAT 27 Eylül 2003 tarihinde sabah 9.11’de Rusya, İngiltere ve Nijerya’nın da uydularını taşıyan Cosmos-3 roketiyle fırlatıldı. Uydunun yörüngeye yerleştirme işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Uydu’nun üretimi Surrey Satellite Technology Limited Şirketi’nde (SSTL), İngiltere gerçekleştirildi. Uydunun üretimine, Türkiye’nin teknoloji transferi sağlamak amacıyla görevlendirdiği 12 mühendis ve 4 teknisyen de katıldı. 686 km irtifadaki bir yörüngeye yerleştirilen uydunun temel görevi uzaktan algılama olmakla birlikte, bir ölçüde haberleşme yeteneğine de sahiptir. Günde iki defa Türkiye üzerinden geçecek olan, 129 kg ağırlığındaki BİLSAT Uydusu, uluslararası bir girişim olan, Afet İzleme Takımuydu Sistemi’nde (Disaster Monitoring Constellation) de yer alıyor. Takımuydu Sistemi İngiltere, Cezayir, Nijerya, Çin ve Tayland'ın uydularından oluşacak ve dünyanın herhangi bir yerini en az günde bir kere görüntüleme yeteneğine sahip olacak. Böylece dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir afete ait uydu görüntüleri en geç bir gün içinde temin edilerek ilgili ülkenin afet yönetim merkezine ulaştırılacak. Teknoloji transferi ile gerçekleşen BİLSAT uydusunun iki önemli parçası TÜBİTAK BİLTEN (Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü) mühendislerince tasarlandı ve aynı kurumun tesislerinde üretildi. TÜBİTAK BİLTEN’de üretilen parçalardan birincisi ÇOBAN (Çok Bantlı Görüntüleyici’nin kısaltması) adı verilen, uzaydan 120 metre çözünürlükte görüntü verebilen 8 kanallı bir kamera. Diğeri ise, JPEG 2000 algoritmasıyla görüntü sıkıştıran ve GEZGİN (Gerçek Zamanlı Görüntü İşleyen’in kısaltması) adı verilen bir veri işleme kartı. ÇOBAN’dan alınacak görüntüler dışında, 12 m. çözünürlükte pankromatik (siyah-beyaz) ve 26 m. çözünürlükte multispektral (kırmızı, yeşil, mavi ve yakın kızıl ötesi bantlarda) iki görüntüleyiciden fotoğraf çekilerek TÜBİTAK BİLTEN’de kurulan yer istasyonu aracılığı ile yere indirilecek. Böylece BİLSAT’tan elde edilen görüntülerden ürün rekoltesi, çevre kirliliği, tabi afetlerin neden olduğu hasarın değerlendirilmesi gibi amaçlarla yararlanılabilecek. TÜBİTAK BİLTEN bu amaçla hem kamu kuruluşları ile hem de uluslararası kuruluşlarla muhtelif projeler üretecek. Daha fazla bilgi için; http://www.bilten.metu.edu.tr/bilsat/

    [ SAYFA BAŞI ]

 
TERRA

                   Bu uydu, 18 Aralık 1999 tarihinde Van Der Berg Hava Üssü'nden (Kaliforniya) başarıyla fırlatılmıştır. Uydu üzerinde ASTER, MODIS, CERES, MOPITT ve MISR olmak üzere beş değişik modül bulunmaktadır. ASTER, Terra platformu üzerindeki tek yüksek resolasyonlu bir aygıttır. Aster modülü, değişiklik tespiti, kalibrasyon/geçerlilik ve yeryüzü çalışmalarında diğer Terra aygıtları için yakınlaştırıcı lens olarak hizmet etmesi yönünden önemli bir aygıttır. Aster modülü her yörünge dönüşü boyunca ortalama 8 dakikalık veri toplayabilmektedir. Japon Ekonomi-Ticaret ve Endüstri Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Aster modülü sayesinde, dünyanın yüksek çözünürlüklü (15m/piksel-90m./piksele kadar) ve 14 banttan (VNIR-SWIR-TIR) oluşan görüntülerini elde edilebilmektedir. ASTER veri; arazi yüzeyi sıcaklığını, reflektans, parlaklık değişim oranlarını (emissivity) ve yükseklik haritalarını çıkarmak için kullanılmaktadır. MODIS, swath genişliğinin 2.330 km olması ve 36 farklı spektral banda sahip olması nedeniyle bu modül dünyamızdaki her noktayı her 1-2 günde görebilecek kapasitededir. Modül, hemen hemen hergün gezegen yüzeyinin kaçta kaçının bulutlarla kaplı olduğunu ölçebilmektedir. Modis, küresel karbon dönüşümü çalışmalarına yeni anlayışlar kazandıracak olan biyosferdeki geniş ölçekli değişimlerin izlenmesi içinde ideal bir modüldür. Mevcut uydu sensörlerinden hiçbiri atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonlarını direkt olarak ölçemezken, Modis modülü, bitki üretiminde ne kadar sera gazı absobe edildiği ve kullanıldığı hakkında daha iyi tahminler oluşturmak için karasal ve deniz bitkilerinin fotosentetik aktivitesini ölçebilir. Modis, kar ve buzun kapsadığı alanları da haritalandırabilmektedir. Volkanik faaliyetler, sel, kasırga gibi doğal afet olaylarının izlenmesine olanak sağlar. Ayrıca Modis'in bantları yangınlara karşıda hassastırlar. Atmosfere yayılan gaz ve dumanlar için daha iyi tahminler yapılmasına imkan sağlar. Terra Uydusu hakkında daha ayrıntılı bilgi için; http://eos-am.gsfc.nasa.gov/  ; http://terra.nasa.gov/About/

[ SAYFA BAŞI ]

IKONOS

                 24 Eylül 1999 yılında, Kaliforniya Vanderberg Hava Üssü'nden Space Imaging şirketi tarafından uzaya fırlatılmıştır. IKONOS, yeryüzüne ticari görüntü gönderen uydular içersinde Quickbird uydusundan sonra en hassas olanıdır. Yüksek detaylara sahip, çok bantlı, renkli (spektral), siyah-beyaz (pankromatik), üç boyutlu (stereo) görüntüler; harita bazlı bilgilerin birleştirilmesi için idealdir. Uydu görüntülerinin yer kontrol noktalarıyla birlikte kullanımı, kesin yer tayini ve haritalama çalışmaları için kusursuz bir alan oluşturur. Uydu tamamen hareketli olup, görüntü alımında esneklik sağlar. Bu uydu ±85 derece paralel arasında algılama yapabilir. IKONOS görüntüleri, CBS ve haritalama formatları ile uyumludur. IKONOS sensörü, müşteri tarafından belirtilen koordinatlar doğrultusunda görüntü alma imkanı sağlayan hareketli bir uzay aracı ile ticari uydu görüntüleme sisteminde atılan önemli bir adımdır. Daha fazla bilgi için; http://www.spaceimaging.com/default2.htm/

     [ SAYFA BAŞI ]

QUICKBIRD

                18 Ekim 2001 tarihinde ABD-Kaliforniya eyaletinden fırlatılmıştır. QuickBird 2, Digital Globe isimli özel bir A.B.D. şirketi tarafından çalıştırılmaktadır. 0.61-0.73 m pankromatik, 2.5-2.9 m multispektral konumsal çözünürlüğe sahip görüntü vermektedir. Standart proses ürünler için, pan 0.70m resolasyon ve multispektral bandlar ise 3.0m resolasyon sunmaktadırlar. Proses edilmiş görüntüleri alan müşteriler, bu görüntülerde 0.61m. resolasyon gibi yüksek resolasyonlu verilere sahip olmuş olurlar. Başlıca kullanım alanları; Arazi örtüsü ve arazi kullanımı analizleri,sulama alanlarının tespiti, fiziksel yapı, ekim yoğunluğu, ürün sağlığı ve hastalık alanlarının belirlenmesi ve izlenmesi, tarla sınırları ve dönüm miktarı tespiti, çeşitli toprak türlerinin belirlenmesi, gelecekteki ürün performansı, ürün gelişimi ve ürün tahminine ilişkin modellerin geliştirilmesi, tarımsal veya tarım dışı arazi kullanımına ilişkin haritaların çizilmesi. Kentsel planlama, Altyapı, Telekomünikasyon, Emlak, Sigortacılık, Acil Yardım, Milli Savunma. QuickBird 2  bir görüntüyü (17kmx17km) kabaca 4 saniyelik bir sürede çekmektedir. Ayrıca uydunun bulunduğu alçak yükseklik ve arttırılmış hızı, görüntünün doğruluğu, berraklığı gibi etkenleri eksi yönde etkilememekle beraber alçak yükseklik, jeolokasyon doğruluğu arttırmaktadır. Daha fazla bilgi için; http://www.digitalglobe.com/

[ SAYFA BAŞI ]

ORBVIEW

              Orbview 3 uydusu yüksek resolasyonlu ticari bir uydudur. Bir metrelik yer resolusyonu ile evlerin ve arabaların kolaylıkla ayırd edilmesini sağlayacaktır. 2003 yılında yörüngesine oturtulmuştur. Çerçeve büyüklüğü 8km. dir. Stereo çekim özelliği de mevcuttur. Serinin diğer yuydusu olan ve orbview 3 gibi üksek resolasyonlu OrbView-4 uydusu yörüngeye oturtulurken Hint Okyanusu'na düşmüştür. 1m resolusyonlu pankromatik, 4m resolusyonlu multispektral görüntüleme özelliklerine ilaveten belkide dünyanın ilk HYPERSPEKTRAL ticari uydusudur. Daha fazla bilgi için; http://www.orbimage.com/corp/orbimage_system/ov3/index.html

    [ SAYFA BAŞI ]

ENVISAT

                Avrupa‘nın en kuvvetli yer gözlem uydusudur. ESA (European Space Agency) tarafından yönetilmektedir. Mart 2002 yılında fırlatılan Envisat, atmosfer, okyanus, arazi ve buz ölçümleri için kullanılan kutupsal yörüngeli gelişmiş bir gözlem uydusudur. Envisat verisi, yer bilimleri araştırmalarına ve iklimsel ve çevresel değişimlerin izlenmesine olanak sağlar. Uydu üzerinde MERIS, ASAR, AATSR, RA-2, MWR, DORIS, GOMOS, MIPAS, SCIAMACHY ve LRR olmak üzere 10 adet sensör bulunmaktadır. MERIS (Medium Resolution Imaging Specrometer Instrument) sensörünün esas amacı, okyanus ve kıyısal alanlardaki denizin rengini ölçmektir. Deniz rengi bilgisi, klorofil pigment konsantrasyonu ve asılı haldeki sediment konsantrasyonuna rahatlıkla dönüştürülebilir. Denizin renginin ölçülmesi ile; Okyanus karbon dönüşümü, Üst okyanus termal rejimi, Balıkçılığın düzenlenmesi ve Kıyısal zonların düzenlenmesi çalışmalarına bilgi sağlanmaktadır. Meris sensörünün ayrıca bulut üst yüksekliğini, su buharı total sütünu ve kara üstündeki duman miktarını ölçebilme kabiliyeti de vardır. ASAR (Advanced Synthetic Aperture Radar) sensörü C-bandında işletilmektedir. Asar, ERS-1/2 AMI'nin dalga modu ve görüntü modu (SAR) ile devamlılık sağlamaktadır. Polarizasyon, insidans açılarının menzili ve kapsama alanı gibi süreçlerde üstün yetenekli özellikler sunmaktadır. Daha fazla bilgi için; http://envisat.esa.int/

[ SAYFA BAŞI ]

EO1

                  NASA Yer Gözlem Uydusu EO-1 (Earth Observing-1), 21 Kasım 2000 tarihinde fırlatılmıştır. EO-1 gerçek misyonunu başarıyla 2001 Kasım ayında sona ermiştir. Fakat uzaktan algılama araştırma ve bilimsel kurullar bu uydu üzerinden görüntü verisi alma konusunda ilgilerini belirtmeleri üzerine genişletilmiş bir misyon olarak EO-1 üzerinden veri alınmasına devam edilmesi için NASA ve USGS arasında bir anlaşma sağlanmıştır. Böylece Advanced Land Imager (ALI) ve Hyperion hiperspektral ürünleri istek doğrultusunda alınıp dağıtılması sağlanmıştır. EO-1 uydusu, Landsat 7 uydusunu 1 dakika ara ile takip etmektedir. ALI sensörüne ait görüntüler Landsat 7 ETM+ görüntüsünün beşte biri genişliğindedir. Hyperion sensörü şerit şeklinde 7.7km genişliğinde (cross-track) görüntüler halinde elde etmektedir. Sensörler üzerinden görüntüler kullanıcı isteği doğrultusunda 42km veya 185km uzunluğunda alınabilir. Hiperspektral görüntüler ile madencilik, jeoloji, ormancılık, ziraat ve çevre yönetimi ile ilgili birçok uygulamada daha ayrıntılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Hyperion sensörü ile elde edilen hiperspektral görüntüler ile daha ayrıntılı sınıflandırma yapma imakanına sahip olunabilmektedir. Daha fazla bilgi için; http://www.nasa.gov

[ SAYFA BAŞI ]

DİĞER UYDULAR
 

RADARSAT

                 1994  yılında  Kanada Uzay Ajansı tarafından fırlatılmış ve  dünyanın yerden işletilebilir ilk radar uydusu olduğu ifade edilmiştir. 5.3 GHz frekansında çalışmakta ve değişik dalga boyu  seçme şekilleri verilerin  çok çeşitli tarama genişliklerinde, çözünürlüklerde ve yatay açılarda algılanmasını sağlar. Uydu işletilebilir olduğunda veriler; arazi kullanım haritalanması,  toprak neminin saptanması, ormanların izlenmesi, kıyı gözlemleri gibi çok çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Daha fazla bilgi için; http://gs.mdacorporation.com/

  
NOAA

               Birleşik Devletler Ulusal Atmosferik ve Okyanus Dairesi (NOAA) her gün dünyanın her iki yüzü; gece gündüz bölümlerinin her ikisini birden gözleyebilecek şekilde kutupsal (kutup doğrultusuna yakın) yörüngeli bir uydu serisi fırlattı. Tekrar döngüsü yukarıda açıklanan nedenle 12 saat ve yeryüzünden 833-870 km yüksekliğe oturtuldu. Bunlar iki grup algılayıcı taşımaktadır; ileri çok yüksek çözünürlüklü radyometre (AVHRR) ve TIROS (Televizyon Kırmızı Ötesi Gözlem Uydusu), düşey ses dalgası vericisi (TVOS:TIROS). AVHRR 1.1*1.1 km 2 çözünürlüğe sahip ve elektromanyetik spektrumun, görünür kırmızı (R), yakın kızılötesi ( NIR) ve 3 band da termal kızıl ötesi ( t IR) bölgesinde olmak üzere 5 band içerir. TVOS temel olarak 3 set algılayıcıdan oluşmuştur. NOAA uydusunun temel avantajı tekrarlamalı kaplama aralığıdır (günde iki kez). Bu özelliği meterolojik çalışmalar için (hava tahminleri v.s.) çok kullanışlıdır. Diğer uygulama alanları ise geniş boyutlu olayları; volkanik püskürmeleri, bölgesel su taşkınları, orman yangınları, denizlerin yağ, petrol kirlilikleri v.s. içerir. Daha fazla bilgi için; http://www.noaa.gov/satellites.html

  

METEOSAT

                 Landsat ve SPOT’ tan farklı olarak Meteosat’ ın dünyaya olan konumu sabittir (değişmez konumlu) yani uydu dünyanın hızına eşit hızla döner. Yeryüzünden 36000 km uzakta, ekvator üzerinde 0o boylamında yer alır. İlk olarak 14 Mayıs 1979 ‘da yörüngeye oturtuldu ve hala çalışır durumdadır. İkincisi de Haziran 1981’de fırlatıldı. Algılayıcıları her 15 saatte bir veri kaydeder. Geometrik çözünürlük; Spektral banda, enleme ve boylama bağlı olarak 2.5*2.5 km2 ‘den 8*8 km2 ‘ye kadar değişebilir. Meteosat'a ait veriler meterolojik çalışmalarda olduğu kadar arazi örtü tiplerinin haritalanması ve doğal afetlerin gözlenmesinde de kullanıldı. Ayrıca bu veriler Afrika’da çölleşme çalışmalarında da kullanıldı. Daha fazla bilgi için; http://www.eumetsat.int/

  
SEASAT

                  Seasat 26 Haziran 1978 yılında fırlatıldı , fakat 10 Ekim 1978’de çalışmaz duruma geçti. Sentetik Aralıklı Radar (SAR) 1.275 Gigahertz (GH z) frekans ve 25 cm dalga genişliğinde    çalışır. En önemli avantajı sürekli bulutlarla kaplı tropik bölgelerde olduğu kadar bazı ılıman bölgelerde çok kullanışlı olan bulutlardan geçebilme (süzülebilme) yeteneğidir.  Bu yeteneği nedeniyle radar verileri daha da  önem kazanmaya başladı. Gelecekte uydu jenerasyonları radara sahip olacaklardır. Daha fazla bilgi için; http://www.nasa.gov

 

[ SAYFA BAŞI ]